wsparcie

Flowers

Dermoskopia

Dermoskopia jest nieinwazyjnym badaniem skóry, które służy do oceny zmian barwnikowych oraz naczyniowych za pomocą mikroskopu epiluminescencyjnego – urządzenia optycznego powiększającego badaną powierzchnię 10-15-krotnie w silnym oświetleniu bocznym. Uzyskiwane w ten sposób obrazy są klasyfikowane na podstawie ściśle ustalonych kryteriów.
Wskazaniem do wykonania badania jest różnicowanie zmian barwnikowych (znamion) między sobą oraz różnicowanie ich z innymi zmianami, zwłaszcza naczyniakami oraz brodawkami łojotokowymi. Najważniejszym jednak jej zastosowaniem jest diagnostyka czerniaka złośliwego, będącego najgroźniejszym nowotworem skóry. W wielu przypadkach obraz kliniczny (makroskopowy) zmiany skórnej pozwala na pewne ustalenie rozpoznania. Na podstawie badania lekarz dermatolog może podjąć decyzję co do konieczności zastosowania leczenia chirurgicznego.

Dermatoskopy zawierają dwa cylindry kontaktowe: jeden o średnicy kilkumilimetrowej - do oglądania miejsc nierównych, takich jak: przestrzenie międzypalcowe, paznokcie, kąt oka, okolica krocza i zauszna, oraz drugi o średnicy 2,5 cm służący do oglądania większych zmian na powierzchniach płaskich. Przed przystąpieniem do oglądania powierzchnię skóry w miejscu przyłożenia cylindra nakrapia się olejkiem immersyjnym, który stwarza optymalne środowisko optyczne między oglądaną skórą a dermatoskopem. Badanie trwa zwykle kilka - kilkanaście minut, jest bezbolesne, może być stosowane u pacjentów w każdym wieku i w razie potrzeby - powtarzane.