wsparcie

Flowers

Ultrasonografia gruczołów piersiowych

Ultrasonografia jest badaniem bardzo skutecznym w wykrywaniu zmian nowotworowych. U kobiet obejmują one nie tylko narządy rozrodcze, ale również ­ gruczołów sutkowych. Ponieważ rak piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet, badanie diagnostyczne jest bardzo ważne dla jego profilaktyki. W naszym gabinecie wykonujemy nie tylko USG ginekologiczne, ale również badania ultrasonograficzne gruczołów piersiowych.


Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczących profilaktyki i wczesnej diagnostyki zmian w gruczole sutkowym w trakcie badania ginekologicznego kobiety po 20 roku życia jest zalecane:


• przeprowadzenie badania przedmiotowego i podmiotowego sutków,
• nauczenie kobiety samodzielnego palpacyjnego badania piersi,
• poinformowanie pacjentki o konieczności szybkiego zgłoszenia lekarzowi

twierdzanych zmianach w wykonanym samodzielnie badaniu palpacyjnym.
Od 45 do 50 roku życia zalecane jest wykonywanie badań mammograficznych co 2 lata. Po 50 roku życia tanie badania należy wykonywać raz do roku.
Badanie ultrasonograficzne nie jest badaniem zastępującym badanie mammograficzne, ale stanowi jego istotne uzupełnienie.

Zaleca się identyfikację oraz objęcie szczególną obserwacją grypy kobiet o zwiększonym ryzyku zachorowania na raka sutka przez ocenę parametrów, do których należą następujące czynniki:


• obciążony wywiad rodzinny,
• niektóre niezłośliwe zmiany rozrostowe gruczołu piersiowego w wywiadzie,
• przebyta zmiana onkologiczna w jednym sutku,
• brak ciąży w wywiadzie,
• późna pierwsza ciąża (powyżej 30 roku życia),
• brak lub krótki okres karmienia piersią ( poniżej 8 miesięcy),
• otyłość,
• dieta bogatotłuszczowa,
• nadmierne spożywanie alkoholu,
• liczne cykle bezowulacyjne,
• wysoki status socjoekonomiczny,
• cukrzyca,
• wzmożona gęstość radiologiczna sutka po 55 roku życia.


Pacjentka z obciążonym wywiadem powinna być poddana specjalnej obserwacji zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wykrywania ryzyka dziedzicznie uwarunkowanego zachorowania na raka gruczołu sutkowego i jajnika. Według tych zaleceń należy wyłonić pacjentki z podwyższonym ryzykiem i wciągnąć je do programów wczesnego rozpoznawania choroby. Program obejmuje wykonywanie:


• od 20-25 roku życia – corocznie badania palpacyjnego i obrazowego piersi,
• do 35 roku życia – badania USG,
• do 50 roku życia – łącznego badania USG i mammografii,
• po 50 roku życia – mammografii.


Od 30 roku życia jest też zalecane coroczne badanie ginekologiczne i USG narządu rodnego z oceną przepływów dopplerowskich. Wskazane są też oznaczania markera CA-125 oraz badanie nosicielstwa mutacji genu BRCA 1.