wsparcie

Flowers

BADANIA PRENATALNE

Badania prenatalne są niezwykle ważne dla wczesnego wykrycia wad rozwojowych płodu i podjęcia odpowiedniego leczenia. Pozwalają wykryć wady genetyczne i choroby wrodzone, a także nieprawidłowości w anatomii, które można skorygować operacyjnie. Jedną z metod, jakie wykorzystujemy w badaniach prenatalnych, jest USG.
Ultrasonografia stanowi obecnie podstawową formę diagnostyki przebiegu ciąży, budowy oraz rozwoju płodu. W czasie ciąży o fizjologicznym przebiegu każda ciężarna powinna mieć trzykrotnie wykonane badanie ultrasonograficzne. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz brytyjskiej organizacji położniczej – Fetal Medicine Foundation – należy je wykonać między 11 a 14, między 18 a 23 oraz między 28 a 32 tygodniem ciąży. 
Dodatkowe USG położnicze wykonuje się na podstawie wskazań medycznych. Według współczesnej wiedzy nie istnieją żadne przeciwwskazania do diagnostyki ultrasonograficznej u kobiet w tym okresie. Nie udowodniono szkodliwości ultrasonografii dla przebiegu ciąży i rozwoju płodu. 
Badania USG w ciąży pozwalają na wykrycie większości wad rozwojowych płodu. Niektóre z wad nawet przy najlepiej przeprowadzonej diagnostyce mogą pozostać niewykryte, niektóre mogą ujawnić się lub powstać dopiero po urodzeniu.
USG POŁOŻNICZE DO 10 TYGODNIA CIĄŻY
W okresie do 10 tygodnia ciąży badanie USG wykonujemy zawsze sondą transwaginalną (przezpochwową). Celem badania w tym okresie jest potwierdzenie prawidłowego rozwoju ciąży, jej lokalizacji, wykluczenie lub potwierdzenie ciąży mnogiej. Badanie USG do 10 tygodnia ciąży wykonujemy najczęściej ze wskazań medycznych, do których zaliczyć możemy obciążony wywiad położniczy, plamienie z dróg rodnych czy nieprawidłowości związane z badaniem ginekologicznym. 
USG POŁOŻNICZE MIĘDZY 11 A 14 TYGODNIEM CIĄŻY
Badanie USG w tym okresie ciąży często jest nazywane badaniem USG genetycznym. Udowodniono, iż pewne obrazy ultrasonograficzne mogą być związane z nieprawidłowościami w genotypie dziecka. Do tzw. markerów ultrasonograficznych chorób genetycznych zaliczamy ocenę przezierności karkowej, ocenę obecności kości nosowej dziecka, ocenę kąta twarzowego oraz ocenę przepływów krwi w pewnych naczyniach płodowych. Na podstawie obserwowanych markerów można ustalić ryzyko wystąpienia u Twojego dziecka najczęstszych chorób genetycznych, a przede wszystkim zespołu Downa.
Ultrasonograficzne badania prenatalne przeprowadzone między 11 a 14 tygodniem ciąży pozwalają lekarzowi wykryć wiele wad rozwojowych płodu. W szczególności ujawniają tzw. wady letalne czyli takie, które nie pozwalają na bezpieczne kontynuowanie ciąży. 
Badanie ultrasonograficzne pierwszego trymestru ciąży należy do najtrudniejszych technicznie badań w czasie jej trwania. Aby prawidłowo ocenić rozwój płodu na tym etapie, lekarz wykonujący badanie musi mieć specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz dysponować odpowiednim sprzętem diagnostycznym. Każdy lekarz ginekolog z MediLuxClinic ma polskie i międzynarodowe certyfikaty, które potwierdzają jego umiejętności diagnostyczne. Aparat ultrasonograficzny Voluson E8 Expert znajdujący się na wyposażeniu MediLuxClinic to współcześnie najlepszy ultrasonograf klasy Premium dedykowany do diagnostyki ginekologiczno-położniczej. 
USG “GENETYCZNE” 11-14 TYGODNI + BADANIA BIOCHEMICZNE  PRENATALNE – TEST PODWÓJNY
Nawet najlepiej wykonane badanie ultrasonograficzne nie gwarantuje, iż dziecko nie jest obarczone zespołem Downa czy innym schorzeniem genetycznym. Wykazano, że niektóre dzieci z zespołem Downa wyglądają w badaniu USG zupełnie prawidłowo. Liczne badania naukowe wykazały, że istnieje metoda rozszerzenia diagnostyki ultrasonograficznej o tzw. biochemiczne badania prenatalne. W czasie badania USG między 11 a 14 tygodniem ciąży pobiera się krew w celu oceny tzw. testu podwójnego. Dzięki badaniu USG rozszerzonemu o taki test zwiększymy prawdopodobieństwo ustalenia prawidłowej diagnozy do ponad 90%. Test podwójny nie jest w Polsce obowiązkowym badaniem w ciąży, ale w całej Europie Zachodniej należy do STANDARDÓW OPIEKI NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ. Każdej pacjentce MediLuxClinic zawsze proponujemy wykonanie testu podwójnego, gdyż nasz gabinet spełnia wszelkie standardy europejskie. 
TEST POTRÓJNY W 14-17 TYOGNIU CIĄŻY           
 Jeżeli pacjentka nie wykonała badania USG między 11 a 14 tygodniem ciąży lub późno się zorientowała, że jest w ciąży, nie traci szansy na dokonanie szczegółowej diagnostyki w kierunku chorób genetycznych u Twojego dziecka. W MediLuxClinic można wykonać test potrójny. Jest to diagnostyczne biochemiczne badanie prenatalne, które ma na celu wyliczenie matematyczne ryzyka wystąpienia choroby genetycznej u dziecka. Test potrójny nie zastępuje ani nie uzupełnia diagnostyki z pierwszego trymestru ciąży. Jest badaniem dla wszystkich tych pacjentek ciężarnych, u których z jakiś przyczyn nie wykonano badań między 11 a 14 tygodniem ciąży. Czułość i swoistość testu potrójnego jest mniejsza niż czułość i swoistość badań między 11 a 14 tygodniem ciąży.