wsparcie

Flowers

Alergologia

MediLuxClinic specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób, a także w opiece i profilaktyce kobiet. Systematycznie rozszerzamy jednak naszą ofertę o nowe obszary medycyny, dlatego do naszego grona dołączył również lekarz alergolog. Wsparcie z tej dziedziny jest bardzo cenne z uwagi na coraz większą liczbę osób, które cierpią na dolegliwości ze strony układu autoimmunologicznego.

Alergologia (z greckiego: allos = inny) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób związanych z nieprawidłową reakcją immunologiczną organizmu ludzkiego na powszechnie występujące w środowisku antygeny. Alergenami dla osób uczulonych mogą być pokarmy (np. mleko krowie, jaja, ryby, orzechy), przenoszone przez powietrze substancje pochodzenia roślinnego (np. pyłki drzew, traw, chwastów) i zwierzęcego (np. roztocza, sierść zwierząt domowych), a także różne proste związki chemiczne o charakterze haptenów (np. leki, jony metali). Alergeny przekraczają barierę skórno-naskórkową i błony śluzowe, wnikają do organizmu i wyzwalają reakcję immunologiczną, która prowadzi do wystąpienia objawów zapalenia. W przypadku skóry najczęściej obserwowanymi objawami są: rumień, obrzęk, zmiany wysiękowe i świąd. Lekarz alergolog z naszej kliniki w Szczecinie zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

  • atopowego zapalenie skóry i współistniejących innych chorób atopowych
  • kontaktowego alergicznego zapalenia skóry
  • ostrej i przewlekłej pokrzywki oraz obrzęku naczynioruchowego
  • alergicznego zapalenia jamy ustnej
  • reakcji fotoalergicznych i fototoksycznych
  • innych reakcji nadwrażliwości (skórnych odczynów polekowych, rumienia wielopostaciowego, rumienia guzowatego, leukocytoklastycznego zapalenia naczyń)

Wczesne i efektywne wykrycie zapobiega rozwojowi choroby, a odpowiednie leczenie znacznie poprawia komfort codziennego życia pacjenta. W celu precyzyjnego rozpoznania rodzaju alergenów lekarz alergolog może zlecić testy alergiczne, które również wykonujemy w naszym laboratorium. Dzięki testom punktowym i płatkowym jest możliwe szybkie zdiagnozowanie atopowego zapalenia skóry oraz wielu innych chorób autoimmunologicznych.