wsparcie

Flowers


Dr hab. n. med. Rafał Rzepka

Aneta Cymbaluk Płoska
    • studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończone w 1998 roku,
    • od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie na stanowisku adiunkta,
    • uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w 2006 roku (praca z zakresu biofizycznych metod monitorowania płodu),
    • w 2007 roku ukończenie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii,
    • w 2017 roku uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (praca z zakresu zapobiegania porodom przedwczesnym)
    • członek Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
    • członek Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
    • członek Sekcji Ginekologii Operacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
    • członek brytyjskiej organizacji: The Fetal Medicine Foundation,
    • autor wielu publikacji naukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii
    • liczne polskie i międzynarodowe certyfikaty z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej,
    • szczególne zainteresowania zawodowe: diagnostyka prenatalna, kardiologia płodu, patologia ciąży, uroginekologia.